انتخاب با شما

 لطفا توجه بفرمایید این آخرین کلاس‌های ما در فصل اول “موشن دیاگرام” است. کلاس حضوری تهران در دفتر معماری مِــــــــش – خیابان ماکویی پور شمالی برگـزار می‌شود؛ و کلاس حضوری اصفهان در خانه صفوی – خیابان خاقانی برگزار می شود؛ همچنین تا فراخوان ثبت نام بعدی، کلاس آنلاین نداریم.