انتخاب با شما

از آنجا که کمــــال کیفیت در آمـــــوزش برای من مهم است؛ بنابراین هم کلاس حضــوری داریم و هم آنلاین. اگر تهران یا آمل زندگی می‌کنید حضـــورا تشریف بیاورید مطلوب‌تر است اما اگر امکان شرکت در کلاس حضوری را ندارید آنلاین پذیــــرای شما هستیم. البته که فضــــای کلاس های آنلاین ما با کلاس های آنلاین دانشگاهی خیــلی متفـــــــــــاوت است. لطفا توجه بفرمایید کلاس حضوری آمـــــل در دفتر دژمار، واقع در بلوار نظام مهندسی، کلاس حضوری تهـــــران در دفتر معماری مِش، واقع در خیابان ماکویی پور و کلاس آنـــــــــلاین در پلتفرم گوگل میت برگزار می‌شود.