محمدرضا محمودی

موسس و مدرس موشن دیاگرام

معمار، نویسنده و گرافیست فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
بنیانگذار خــــــــــــــانواده هنرمندان موشـــــــــــــــــــــــــن دیـاگرام

ایده خلق موشن دیاگرام اولین بار بعد از مسابقه معمار سال ۱۳۹۷ شکل گرفت. آنجایی که من تلاش می کردم راهی جدید برای بیان تفکرات معماری خود برای داورها ارائه کنم. 

رزومه مدرس
همکاری با مهندسین مشاور عمارت خورشید – بهروز منصوری
همکاری با دفتر معماری امیرحسین اشعری و همـــکاران
همکـاری با دفتر معماری علیدوست و همــــــــکاران
همکاری با دفتر معماری آرتـور امیدآذری و همکاران
همکاری با دفتر معماری امید شفیعی و همکاران 
همکاری با مهندسین مشاور نهصد – امین ترکان
همکاری با استودیو طراحی معمـــاری کوروش رفیعی
همکاری با گروه Morphotect – علی جباری و مهشـید معتـمد
همکاری با دفتر معماری محمدرضا کهزادی
همکاری با مهندسین مشاور هورشید – مهراسا چمنی و کـاوه
همکاری با دفتر معماری مسیح فضیله
همکاری با دفتر معماری فضای خاص – مجتبی تسلط

جوایز و افتخارات
برگزاری چهار دوره آنلاین و دو دوره حضوری موشن دیاگرام با حضور ۹۹ هنرجوی معماری
طرح شایسته تقدیر در مسابقه گروهی بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان – ۹۶
طرح برگزیده در مسابقه بازارچه صنایع دستی کشور – همکاری با دکتر خاکزند و هماران – ۱۴۰۰
طرح شایسته تقدیر در مسابقه گروهی پل زندگی شیـراز – همکاری با Morphotect
گالری آثار نقد معماری معاصر ایران همکاری گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی اصفـهان – ۹۷
رتبه اول هفتمین مسابقه ایـــــران معاصر – همکاری با مهندسین مشــــــاور نهـصد – ۹۸
فینالیست فستیوال جهانی معماری – همکاری با دفتر علدوست و همکاران – ۹۹
نویسنده برگزیده در سومین جشنواره رادیویی جوانه – ۹۳
رتبه دوم در اولین جشنواره ادبی چهارگاه اصفهان – ۹۵
دبیر کانون نشریات دانشجویی دانشـــگاه آزاد اسلامی اصفهان – ۹۵

• Youtube •