محمد رضا محمودی

موسس استودیو و معلم خانواده موشن دیاگرام

معمار، موشن آرتیست و موسس موشن دیاگرام
فارغ التحصیـل از دانشـگاه آزاد اسلامی اصفــــهان
در حال بررسـی و تمرین روی پروژه فکری DNA معماری ایران

 

رزومه مدرس
همکاری با مهندسین مشاور عمارت خورشید – بهروز منصوری و همکاران
همکاری با دفتر معماری امیرحسین اشعری و همـــکاران
همکاری با استودیو طراحی معمـــاری کوروش رفیعی و همکاران
همکـاری با دفتر معمــــاری علیــــدوست و همــــــــکاران
همکاری با استودیو معماری براکت – شروین حسینی و همکاران
همکاری با دفتر معماری مــش – مقداد شریف و همکاران
همکاری با دفتر معماری امید شفیعــــــــــــی و همکاران 
همکاری با دفتر معماری برانیا – محمدجواد و محمدرضا نیازی و همکاران
همکاری با دفتر معماری محمدرضا کهـــــزادی و همکاران
همکاری با دفتر معماری آرتـــــــــــور امیدآذری و همکاران
همکاری با مشــاور نهصد – امین ترکــــــــان و همکـــاران
همکاری با گروه Morphotect – علی جباری و مهشـید معتـمد
همکاری با مهندسین مشاور هورشید – مهراسا چمنی و کـاوه خطیبی
همکاری با دفتر معماری مسیح فضیلــــــــــــه و همکاران 
همکاری با دفتر معماری فضای خاص – مجتبی تسلط و همکاران

جوایز و افتخارات
برگزاری پانزده دوره آنلاین و حضوری موشن دیاگرام با حضور ۲۴۷ هنرجوی معماری
طرح شایسته تقدیر در مسابقه گروهی بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان – ۹۶
طرح برگزیده در مسابقه بازارچه صنایع دستی کشور – همکاری با دفتر خاکزند و همکاران – ۱۴۰۰
طرح برگزیده در مسابقه پاویون مشهد – همکاری با دفتر خاکزند و همکاران – ۱۴۰۱
طرح شایسته تقدیر در مسابقه گروهی پل زندگی شیـراز – همکاری با Morphotect
گالری آثار نقد معماری معاصر ایران همکاری گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی اصفـهان – ۹۷
رتبه اول هفتمین مسابقه ایـــــران معاصر – همکاری با مهندسین مشــــــاور نهـصد – ۹۸
فینالیست فستیوال جهانی معماری – همکاری با دفتر علدوست و همکاران – ۹۹
نویسنده برگزیده در سومین جشنواره رادیویی جوانه – ۹۳
رتبه دوم در اولین جشنواره ادبی چهارگاه اصفهان – ۹۵
دبیر کانون نشریات دانشجویی دانشـــگاه آزاد اسلامی اصفهان – ۹۵

• Youtube •