محمدرضا محمودی

موسس استودیو و معلم خانواده موشن دیاگرام

معمار، موشن آرتیست و موسس موشن دیاگرام
فارغ التحصیـل از دانشـگاه آزاد اسلامی اصفـــــهان
در حال تمرین و بررسی پروژه فکری DNA معماری ایران

 

رزومه مدرس
مدیریت و طراحی در استودیو موشن دیاگرام
همکاری با مهندسین مشاور عمارت خورشید – بهروز منصوری و همکاران
همکاری با دفتر معماری امیرحسین اشعری و همکاران
همکاری با استودیو طراحی معمـــاری کوروش رفیعی و همکاران
همکـاری با دفتر معماری علیدوست و همکاران
همکاری با استودیو معماری براکت – شروین حسینی و همکاران
همکاری با گروه معماران ارش – علیرضا شرافتی و همکاران
دبیر اتمسفکری در دفتر معماری مــش – مقداد شریف و همکاران
مدیر هنری در فستیوال معماری و مردم – خطیب خیبری، هومن چاهیان و همکاران
همکاری با مهندسین مشاور پلشیر – محمدرضا قانعی و همکاران
همکاری با استودیو صفار – احمد صفار و همکاران
همکاری با دفتر معماری امید شفیعی و همکاران 
همکاری با دفتر معماری برانیا – محمدجواد و محمدرضا نیازی و همکاران
همکاری با دفتر معماری محمدرضا کهزادی و همکاران
همکاری با دفتر معماری آرتـور امیدآذری و همکاران
همکاری با مشــاور نهصد – امین ترکان و همکاران
همکاری با گروه Morphotect – علی جباری و مهشید معتمد
همکاری با مهندسین مشاور هورشید – مهراسا چمنی و کـاوه خطیبی
همکاری با دفتر معماری مسیح فضیله و همکاران 
همکاری با دفتر معماری فضای خاص – مجتبی تسلط و همکاران

جوایز و افتخارات
برگزاری بیست و پنج دوره آنلاین و حضوری “موشن دیاگرام” 
طرح شایسته تقدیر در مسابقه گروهی بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان – ۹۶
طرح برگزیده در مسابقه بازارچه صنایع دستی کشور – همکاری با دفتر خاکزند و همکاران – ۱۴۰۰
طرح برگزیده در مسابقه پاویون مشهد – همکاری با دفتر خاکزند و همکاران – ۱۴۰۱
طرح شایسته تقدیر در مسابقه تصویر سازی مفهومی اریب – ۱۴۰۲
طرح شایسته تقدیر در مسابقه گروهی پل زندگی شیـراز – همکاری با Morphotect
گالری آثار نقد معماری معاصر ایران همکاری گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان – ۹۷
رتبه اول هفتمین مسابقه ایران معاصر – همکاری با مهندسین مشاور نهـصد – ۹۸
فینالیست فستیوال جهانی معماری – همکاری با دفتر علیدوست و همکاران – ۹۹
طرح برگزیده در جایزه معماری ۲a – همکاری با دفتر معماری مش و همکاران -۱۴۰۱
نویسنده برگزیده در سومین جشنواره رادیویی جوانه – ۹۳
رتبه دوم در اولین جشنواره ادبی چهارگاه اصفهان – ۹۵
دبیر کانون نشریات دانشجویی دانشـــگاه آزاد اسلامی اصفهان – ۹۵

 

• Youtube •

مقاله ویکی‌پدیا