فیلم ضبط شده وبینار موشن دیاگرام رو می توانید از طریق لینک زیر تماشا بفرمایید.
https://www.aparat.com/v/mnrFl
مطالب بیان شده:
– شامل چیستی و چرایی دیاگرام و افزونه موشن دیاگرام در معماری
– بررسی یک نمونه تمرین کلاس
– پرسش و پاسخ حاضرین در وبینار