“Cinematic Architecture”

این مجموعه‌ای از ایده‌های تلفیقی معماری‌های شاخص با زبان ژانرهای سینمایی است. آثار در پلتفرم فاندیشین به صورت NFT بارگذاری شده است و شما می‌توانید آن‌ها را خریداری کنید.