اینکه شما در خانه خودتان در حالی که با لباس خانگی پیتزا نوش جان می کنید و می توانید در کلاس های موشن دیاگرام شرکت کنید اتفاق لذت بخشی است! من هم همواره سعی کرده ام فضای کلاس آنلاین صمیمی و برای همه ی هنرجویان متنوع باشد. از آنجا که کلاس آنلاین ما با کلاس آنلاین دانشگاه قابل قیاس نیست اما از حق نگذریم در کلاس آنلاین و پلتفرم های مجازی کمال صمیمیت در ارتباطات هنرجویان با همدیگر و یا هنرجویان با استاد و بلعکس آن اتفاق نخواهد افتاد 🙂 لذا پیشنهاد و راهکار ما چیست؟
خوش بین هستیم هرچه می گذرد از خطرات کرونا دورتر شویم تا بطبع فضا برای برگزاری کلاس های حضوری فراهم شود. حتما می دانید آنچه که در کلاس حضوری اتفاق می افتد به آنچه من از کمال موشن دیاگرام می شناسم نزدیکتر خواهد بود. چرا؟ چون در کلاس حضوری مدت زمان کلاس ها بیشتر و طبیعتا تمرین هایی که شما در جریان کلاس انجام می دهید موجب می شود تا به قولی سریع تر و عمیق تر راه بیافتید و همراه سایر دوستانتان در خانواده موشن دیاگرام شوید.
 مشخصا کلاس حضوری بهتر از کلاس آنلاین است. این را می توانید از اعضای خانواده بپرسید. از طرفی همانطور که گفته بودم ظرفیت چهارمین دوره آنلاین موشن دیاگرام تا دو روز بعد از انتشار فراخوان تکمیل شد! علی ای حال اگر تهرانی هستید و یا از شهر های اطراف آن فرقی نمی کند 🙂 اگر هنوز در هیچکدام از کلاس های ما شرکت نکرده اید این فرصت را از دست ندهید. درگاه ثبت نام دومین دوره حضوری/ تهران در همسایگی پل طبیعت به روی شما باز است. قول نمی دهم با لباس خانگی بتوانید در باغ- حیاطِ موسسه حاضر شوید اما حتما از پیتزا در کنار هم غفلت نخواهیم کرد 🙂

لینک ثبت نام دومین کلاس حضوری موشن دیگرام / تهران
https://evand.com/events/motion1400-04?utm_medium=link&utm_source=link&utm_campaign=sharebox